Λειτουργία

Σε κάθε υποσέλιδο- υποενότητα υπάρχουν πληροφορίες για τις δραστηριότητες που υλοποιεί η κάθε τάξη.

Διαβάστε περισσότερα: https://dimkardam.webnode.gr/%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/

Σε κάθε υποσέλιδο υπάρχουν πληροφορίες για τον Εσωτερικό Κανονισμό, τις αργίες και το ωράριο του σχολείου.