Η ιστορία του Σχολείου μας

Η Ιστορία του σχολείου μας

Το 6/θ Ολοήμερο Σχολικό Κέντρο Καρδαμύλων ιδρύθηκε το σχ. Έτος  1988-1989 σαν ώριμη προοδευτική εξέλιξη των εκπαιδευτικών πραγμάτων της εποχής του. Συνενώθηκαν σε μια σύγχρονη ενιαία σχολική μονάδα τα τρία δημοτικά σχολεία του Δήμου Καρδάμυλων   (1ο  2/θ  Δ. Σ. Καρδαμύλων, 2ο 3/θ Δ.Σ. Μαρμάρου και 3ο  1/θ Δ.Σ. Ράχης Καρδαμύλων) με έδρα το Καρράδειο Δ.Σ. Μαρμάρου. Το Μάρμαρο είναι το επίνειο των Καρδαμύλων και η έδρα της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων. Σ’ αυτό ενσωματώθηκαν σταδιακά και τα 1/θ δημοτικά σχολεία Αμάδων, Βικίου, Καμπιών, Σπαρτούντας και Πιτυούς.

Το νεοϊδρυθέν σχολείο απέκτησε πολύ γρήγορα εκπαιδευτική και διδακτική  δυναμική με την προσθήκη εκπαιδευτικών ειδικοτήτων :  Φυσικής Αγωγής, Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών ,Πληροφορικής και Μουσικής. Επίσης λειτουργεί Τμήμα Ένταξης και Τμήμα Υποδοχής. Τα αποτελέσματά του ήταν άμεσα ορατά και επιβεβαίωσαν την ορθότητα της ίδρυσής του.

Το 2008 πλουτίστηκε κτιριακά με την  ανέγερση της νέας  πτέρυγας  << ΣΤΕΛΛΑ Ν. ΦΡΑΓΚΟΥ>> δωρεά της εφοπλιστής οικογένειας καπετάν Νικόλα Φράγκου στη μνήμη της φιλολόγου συζύγου του.

Το κτιριακό συγκρότημα διαθέτει εργαστήριο  πληροφορικής και αίθουσα εκδηλώσεων.

Ο εξοπλισμός του είναι σύγχρονος και άρτιος καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτούντων μαθητών του.

Το σχολείο περιβάλλεται από πανέμορφο δεντρόκηπο. Στον αύλειο χώρο του λειτουργούν γήπεδα  μπάσκετ και βόλεϊ.

Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται με ζήλο και ενθουσιασμό για να σφυρηλατήσουν το ήθος και το χαρακτήρα του αυριανού πολίτη που θα υπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας μας.

Διευθυντές του Σχολικού Κέντρου Καρδαμύλων διετέλεσαν μέχρι και σήμερα:

Κλεοπάτρα Συράκη

Καραμιχαλέλλης Γεώργιος

Κελεπερτζής Αριστείδης

Παντελάκη Καλλιόπη