Επισκέψεις Γονέων

ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ΤΑΞΕΙΣ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΤΑΞΗ Α΄

Κάθε 1η και 2η Τρίτη του μήνα

11:45-12:25

ΤΑΞΗ Β΄

Κάθε 1η και 2η Δευτέρα του μήνα

10:00-10:45

ΤΑΞΗ Γ΄

Κάθε 1η και 2η Τετάρτη του μήνα

12:35- 13:15

ΤΑΞΗ Δ΄

Κάθε 1η και 2η Πέμπτη του μήνα

11:45-12:25

ΤΑΞΗ Ε΄

Κάθε 1η και 2η Δευτέρα του μήνα

12:35- 13:15

ΤΑΞΗ ΣΤ΄

Κάθε 1η και 2η Τετάρτη του μήνα

10:00-10:45

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάθε 1η και 2η Δευτέρα του μήνα

11:45-12:25

ΓΑΛΛΙΚΑ

Κάθε 1η και 2η Δευτέρα του μήνα

10:00- 10:15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Κάθε 1η και 2η Δευτέρα του μήνα

13:15-14:00

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κάθε 1η και 2η Πέμπτη  του μήνα

08:30-09:00

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Κάθε 1η και 2η Τρίτη του μήνα

09:00-09:30

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Κάθε 1η και 2η Πέμπτη του μήνα

12:35- 13:15