Νέα- Ανακοινώσεις

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την Φ.6/15012/Δ1/09-02-2023 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, οι αιτήσεις για την εγγραφή  των μαθητών-τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχ. έτος 2023-24, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.

Κατά το σχ. έτος 2023-2024 στην Α΄τάξη του Δ.Σ. θα φοιτήσουν οι μαθητές-τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.

Παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τη Δ/νση του Σχολείου πριν την προσέλευσή σας για την Εγγραφή.

Δικαιολογητικά Εγγραφών

α. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (Αναζητείται από το Σχολείο)

β. Βιβλιάριο Υγείας του /της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου  από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η δ/νση κατοικίας του /της μαθητή/τριας

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπίου (Αποστέλλεται από το Νηπιαγωγείο που έχει φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια)

στ. Αίτηση-δήλωση για συμμετοχή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (1).pdf (307034

)ΑΙΤΗΣΗ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΟΝΕΑ.pdf (141,4 kB)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟ.pdf (72284)