Επικοινωνία

Επισκέψεις γονέων στο σχολείο:

ΤΑΞΕΙΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
ΤΑΞΗ Α΄ Κάθε 1η και 2η Τετάρτη του μήνα 12:35 -13:15
ΤΑΞΗ Β΄ Κάθε 1η και 2η Πέμπτη του μήνα 12:35 -13:15
ΤΑΞΗ Γ΄ Κάθε 1η και 2η Τρίτη του μήνα 12:35 -13:15
ΤΑΞΗ Δ΄ Κάθε 1η και 2η Τετάρτη του μήνα 12:35 -13:15
ΤΑΞΗ Ε΄ Κάθε 1η και 2η Δευτέρα του μήνα 12:35 -13:15
ΤΑΞΗ ΣΤ΄ Κάθε 1η και 2η Παρασκευή του μήνα 12:35 -13:15
ΑΓΓΛΙΚΑ Κάθε 1η και 2η Παρασκευή του μήνα 12:35 -13:15
ΓΑΛΛΙΚΑ Κάθε 1η και 2η Δευτέρα του μήνα 9:40-10:00
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Κάθε 1η και 2η Τετάρτη του μήνα 11:35-12:25
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Κάθε 1η και 2η Δευτέρα του μήνα 12:35 -13:15
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  Κάθε 1η και 2η Δευτέρα του μήνα 9:40 - 10:00

 

Διεύθυνση: Σχολικό Κέντρο Καρδαμύλων
82300 Καρδάμυλα - Χίος

Τηλέφωνο: 2272022267

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@dim-kardam.chi.sch.gr

 

Ανατροφοδότηση